top of page

Шкільні методичні об'єднання

Склад та діяльність методоб'єднань у школі

Шкільне методичне об'єднання вчителів
суспільно-гуманітарного циклу

ПРОБЛЕМА, над якою працює МО:

творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки на уроках

ЗАВДАННЯ:

 • створення умов для обміну педагогічним досвідом, обговорення наукових і методичних новинок, підготовки позакласних заходів;

 • своєчасне опрацювання нормативних документів;

 • вивчення та обговорення теорії інноваційного навчання, впровадження в практику сучасних технологій навчання;

 • забезпечення професійного, культурного, творчого зростання педагогів;

 • використання на уроках творчих, розвиваючих завдань, запровадження фестивалю педагогічних ідей, презентація досвіду роботи;

 • формування високої мовної культури особистості, сприяння формуванню громадської позиції, національної самосвідомості;

 • продовження роботи щодо реалізації програми «Обдаровані діти».

Якір 1 мо гуманітарії

Шкільне методичне об'єднання вчителів
природничо-математичного циклу

ПРОБЛЕМА, над якою працює МО:

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі

ЗАВДАННЯ:

 • підвищення науково-теоретичної підготовки учителів дисциплін природничо-математичного циклу. 

 • удосконалення методичної підготовки вчителів, підвищення якості навчально- виховного процесу;

 • організація позакласної роботи з предметів: математики, інформатики, хімії, біології, природознавства, фізики, географії;

 • організація індивідуальної науково-методичної роботи; 

 • досягнення високого освітнього рівня, розвиток дитячої обдарованості, впровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій; 

 • пошук нових підходів до оновлення змісту;

 • вдосконалення індивідуаліації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничо-математичного циклу; 

 • підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з предметів природничого циклу

Якір 2 мо природничники

Шкільне методичне об'єднання вчителів
оздоровчо-естетичного циклу

ПРОБЛЕМА, над якою працює МО:

підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховної роботи у формуванні творчої та всебічно розвиненої особистості учня

ЗАВДАННЯ:

 • продовжувати використовувати в практичній діяльності метод проєктів, інтерактивні методи та прийоми навчання, інноваційні технології;

 • оптимально поєднувати форми колективної, парної, індивідуальної роботи учнів під час навчання

Якір 3 мо естети спорт

Шкільне методичне об'єднання вчителів
початкових класів та вихователів ГПД

ПРОБЛЕМА, над якою працює МО:

формування в учнів ключових компетентностей за умов інноваційної освіти

ЗАВДАННЯ:

 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання;

 • впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності;

 • формування здоров'язбережувальної компетентності учнів;

 • застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів;

 • забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

Якір 4 мо початківці

Шкільне методичне об'єднання класних керівників

ПРОБЛЕМА, над якою працює МО:

шляхи вдосконалення спільної виховної роботи сім'ї, школи та громадськості по формуванню в учнів активної життєвої позиції та здорового способу життя

ЗАВДАННЯ:

 • підвищення науково-методичного рівня класних керівників з питань роботи з громадського виховання;

 • формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним процесом, реалізації творчих здібностей класних керівників через організацію показових виховних заходів, обмін досвідом;

 • координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію спільної роботи з профорієнтації учнів.

Якір 5 мо класні керівники
bottom of page