МО вчителів оздоровчо-естетичного циклу

Склад та діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів оздоровчо-естетичного циклу

Голова МО: Ганна Хайнас

Члени МО: Ольга Ревті

Яніна Меденці

Марина Богдан

Микола Євтушенко

Іван Йобак


Проблема, над якою працює МО: підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховної роботи у формуванні творчої та всебічно розвиненої особистості учня.


Завдання:

  • продовжувати використовувати в практичній діяльності метод проєктів, інтерактивні методи та прийоми навчання, інноваційні технології;

  • оптимально поєднувати форми колективної, парної, індивідуальної роботи учнів під час навчання.

Склад шкільного методичного об'єднання