top of page

Змішане навчання: сутність та переваги

Традиційну та онлайн-освіту можна і потрібно поєднувати. Їх гармонійну взаємодію називають змішаним навчанням. Змішане навчання цього року особливо актуальне –школи, що опиняться у «помаранчевій», повинні будуть перейти саме на такий формат роботи. Як зробити це швидко та ефективно, які ресурси для цього потрібні та хто має бути залучений до процесу?


Сьогодні у медіа часто вживають фразу "цифрове покоління". Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він вперше визначив "цифрове покоління", як таке, що з’являється сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні учні хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість – запроваджувати систему змішаного навчання.


Змішане навчання: що це і з чого складається?

Термін "змішане навчання" (в англомовній літературі — blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом це – це поєднання навчання у школі (onsite "на місці" або offline) із дистанційною формою (у тому числі online) у різних пропорціях. Сама концепція з’явилася ще в 1990-х як противага онлайн-навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х.


Якщо уявити спектр навчання між "на місці" та онлайн, змішане навчання буде посередині між ними


Ефективно організоване змішане навчання має безліч переваг:

 • Дає можливість гнучкості для усіх учасників процесу;

 • Розвиває в учнях проактивний підхід до навчання, де вчитель більше не є джерелом інформації, а лише фасилітатором;

 • Підсилює цифрові навички дітей та спонукає їх бути самостійними здобувачами освіти;

 • Дає вчителям нагоду зробити навчання більш індивідуальним.

Проте blended learning – це не просто поєднання віртуального і офлайн навчання, це цілісний підхід, який включає освітнє середовище – школу, онлайн-простір, домівки учнів та вчителів; розвиток компетенцій і, звісно, людей – учнів, вчителів, батьків.


Основні особливості системи змішаного навчання

На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно.


Приклад використання змішаного навчання у KIPP LA. Відгук вчительки зі школи: "Моя роль як учительки у системі змішаного навчання відрізняється від звичайної трьома речами. Перша – я можу працювати з учнями у маленьких групах та збільшувати вплив на них. Друга – поки мої студенти не зі мною, вони продовжують навчатися через спеціальні застосунки. Третя – учні можуть проходити тестування онлайн та отримувати миттєвий зворотний зв'язок від мене".

За змішаного навчання відмінною також є роль вчителів. Тут вони – фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета вчителів – не оцінити учнів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів.


Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України системи – у класі з зошитами та підручниками. Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на уроці з вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом.

Академія Хан, спільно із Summit Public Schools, запровадила систему змішаного навчання, яка, за словами вчителів та учнів – набагато ефективніша за старий спосіб навчання. Основні зміни: 1. учні самі розраховують свій час – це збільшує ефективність навчання; 2. вчителі фокусуються на некогнітивних навичках (спілкування, самоідентифікація, робота в команді тощо) та формуванні світогляду учнів; 3. школи використовують систему групового викладання – наприклад, для одного класу урок проводять два вчителі – діляться досвідом одне з одним; 4. один день на тиждень учні працюють самостійно, а вчителі проводять короткі 10-хвилинні індивідуальні перевірки для кожного(-ної) учня(-иці) у класі.

Змішане навчання – не тотожне електронному (або онлайн-) навчанню. Онлайн-навчання не передбачає особистої комунікації між учнями у класі, чи учнем(-ницею) і вчителем(-кою). Це водночас його основна перевага і недолік у порівнянні зі змішаним навчанням. Адже учні, які навчаються онлайн, не мають можливості особисто спілкуватись і розвивати навички роботи в команді. Натомість система змішаного навчання дозволяє вирішити цю проблему. Наприклад, дослідження змішаного навчання показало відгуки від студентів про найкращу результативність саме цієї системи у порівнянні з онлайн-навчанням та традиційною системою у класі.

Приклад організації робочого дня за системою змішаного навчання Summit San Jose. Навчальний день триває з 9:00 по 16:00 та будується на системі ротації за станціями (читайте детальніше про це у другій частині матеріалу нашого блогу). Учні діляться на групи та змінюють одні одних між 2-годинними блоками змішаної математики, спільного уроку англійської чи історії та науки або іспанської. Учні, які мають труднощі, працюють із вчителями додатково.

Найважливіші складові змішаного навчання

1. Перевернутий клас або flipped classroom

Цей підхід, коли учні отримують попередні знання чи інформацію самостійно – з підручників, навчальних матеріалів чи пошуку в мережі, а у класі вчитель модерує процес засвоєння цих знань і навичок на практиці. Flipped classroom спонукає учнів рівноцінно працювати у різних навчальних середовищах – удома та в школі, тож важливо, щоб усі діти мали рівні можливості доступу до цифрових технологій.


2. Розширене поняття «уроку»

Blended learning передбачає, що навчальний процес не обмежується тільки уроком, він розширюється і до, і після визначених 45 хвилин. Учень стає ніби «власником» свого часу для навчання і сам керує та домовляється про співпрацю із учителем, однокласниками та іншими залученими особами на різних стадіях опанування матеріалу. При цьому саме етапи «до» та «після» уроку стають більш важливими для учня.


3. Новий підхід до розкладу занять

Щоб підготуватися до запровадження змішаного навчання, слід переглянути увесь шкільний розклад і усім погодитися застосовувати гнучкіший підхід до розпорядку дня. Оскільки змішане навчання передбачає, що діти приходять до школи у визначені дні, можливо, варто зробити тривалість уроків довшою, щоб учні мали більше часу на практичну роботу в групах у класі. Молодші учні потребують більшої взаємодії із вчителями, тоді як старші самостійніші у своїй роботі – це також варто враховувати. У період перед іспитами чи контрольними, дітям може знадобитися інтенсивніша допомога вчителів – це також можна спрогнозувати під час складання розкладу занять у школі.


4. Доступ до цифрових технологій та надійного інтернету

Ефективне змішане навчання передбачає, що усі учасники навчального процесу мають рівний та надійний доступ до інтернету та онлайн-інструментів роботи. Проте це тільки частина рішення – навіть важливіше, щоб вчителі мали підтримку з боку досвідчених IT-спеціалістів школи і могли звернутися до них за допомогою. Усі web-платформи, якими користуватимуться вчителі, повинні відповідати віку дітей та бути також доступними для учнів із особливими освітніми потребами.


5. Значна автономія педагогів

Змішане навчання вимагає безлічі швидких рішень, тож учителі повинні мати свободу і гнучкість самостійно визначати поточні види роботи, власний графік та навчальні інструменти. Така автономія і високий рівень персональної відповідальності вчителів можливі лише за умови довірливих стосунків між педагогами та керівництвом школи, спільне розуміння необхідності і об’єктивних переваг змішаного навчання та гнучкості всієї системи управління школою.


6. Прозорість планування та навчальних очікувань

Усі учасники змішаного навчання повинні знати, де у приміщенні школи та на онлайн-ресурсах вчитель розміщує розклад, план занять, завдання та цілі уроку, оцінювання результатів. Усі ці складові повинні бути прозорими та доступними. Для ефективнішого управління гнучким процесом навчання школам слід розбити навчальний рік на менші етапи: наприклад, не чверті чи семестри, а модулі. Те саме стосується цілей навчання та оцінювання результатів – фокус має бути на компетенціях і практичних навичках, а не знаннях.


7. Співпраця із батьками

Співпраця із батьками у моделі змішаного навчання дуже важлива, адже значну частину часу діти навчатимуться поза межами школи. Тому необхідно чітко визначити ще на старті, якою мірою батьки можуть і хочуть бути залученими до змішаного навчання. Це залежатиме від конкретних умов кожної родини, але варто принаймні впевнитись, що батьки також беруть участь у плануванні і дизайнуванні індивідуальної навчальної траєкторії учня.


8. Зрозуміла система оцінювання здобутків учнів

Система оцінювання у змішаному навчанні має три складові:

 • Постійне оцінювання вчителем та самооцінювання учнями, щоб відстежувати поступ і планувати наступні цілі та завдання;

 • Підсумкове оцінювання вчителем – здійснюється наприкінці модуля чи юніта, оцінку зазвичай вносять у шкільні документи;

 • Підсумкове оцінювання школою чи регіональними\національними інституціями – здійснюється для здобуття певного свідоцтва чи рівня.

Процес і інструменти оцінювання повинні давати усім учням рівні можливості показати свої компетенції і розуміти власний поступ у навчанні. Усі нові інструменти оцінювання слід презентувати учням поступово і впевнитись, що усі розуміють його механізм. Самооцінювання або оцінювання робіт однокласників значно підвищує мотивацію учнів та розвиває відчуття відповідальності за навчальний процес. Blended learning є дуже гнучкою структурою, тож і оцінювання також може бути різноманітним: слід поєднувати індивідуальні оцінки із оцінюванням групової роботи і командних проєктів, оцінювання може здійснювати як вчитель, так і онлайн-інструмент.


9. Виділяти час для живого діалогу

Змішане навчання передбачає зменшення часу перебування у класних кімнатах, а отже, учням і вчителям бракуватиме звичного соціального шкільного життя. Тому дуже важливо надавати пріоритет живому спілкуванню, діалогу та неформальним обговоренням у ті дні, коли діти і вчителі перебувають у стінах школи. Особливу увагу слід звертати на теми психологічного добробуту усіх учасників: обговорення емоційного стану, рівня тривожності, а також інструментів подолання стресу повинно стати усталеною практикою серед вчителів та дітей.


10. Розширити саме поняття «шкільне приміщення»

«Урок у класі» не обов’язково сприймати буквально, адже замість класу школа може використовувати приміщення бібліотеки, актової зали, спортивного майданчика чи шкільного подвір’я. Під час змішаного навчання варто зробити школу «відкритішою»: запропонувати дітям позашкільні активності на шкільному стадіоні, надати учням доступ до ресурсних центрів чи бібліотеки у позаурочний час.


У чому переваги змішаного навчання?

Дослідники у сфері освіти Чарльз Грехем та Джаред Стайн виділяють три основні переваги системи змішаного навчання: доступність, покращення навчального процесу та зменшення витрат.


1. Доступність та зручне користування

Самостійне опрацювання частини матеріалу робить навчальний процес більш гнучким. Слухачі курсу можуть проглянути його у такому місці та темпі, який зручний саме для них. Формат уроку зазвичай не дає можливості повторити пройдений чи осмислити новий матеріал у потрібному обсязі. Натомість за змішаного навчання учні самі можуть структурувати проходження того матеріалу, який їм потрібно засвоїти у межах однієї теми. Наприклад, повертатись до попередніх уроків, шукати додаткову інформацію, конспектувати тощо.


У цьому пункті може виникнути запитання: чи достатньо учням мотивації, щоб проходити онлайн-частину до кінця без постійного контролю?


Салман Хан, засновник платформи онлайн-освіти "Академія Хан", відповідає на нього так: “Більшість учнів справді хочуть розв'язувати навчальні завдання. Причина того, чому вони не можуть – у їхніх проблемах з навчанням. Але якщо учні мають можливість обрати зручний для них спосіб і працювати у своєму режимі – то найімовірніше, вони таки вирішать ці завдання вдома. До того ж, деякі онлайн-системи дають можливість контролювати прогрес учнів та час виконання завдань. Тобто, вчителі чи батьки можуть стежити за цим процесом”.


З іншого боку, Салман Хан визнає, що для деяких учнів будь-яка домашня робота не має значення. Тобто, незалежно від навчальної системи, вони будуть виконувати тільки завдання у класі. За таких умов найкращим рішенням буде все ж зосередитися у класі на практичних завданнях. Активне навчання через комунікацію з однолітками допомагає засвоїти матеріал навіть, якщо лекційна частина пропущена.


2. Покращення навчального процесу

Згідно з дослідженнями у різних сферах, система змішаного навчання – більш ефективна, ніж звичайне навчання у класі чи онлайн-навчання, незалежно від напрямку курсу. Це відбувається завдяки:

 • Кращому дизайну інструкцій. Найчастіше курси за системою змішаного навчання – більш спрямовані. Це означає глибоку методичну розробку та дизайн інструкцій для конкретного курсу та роботи у ньому.

 • Кращій орієнтації. За системи змішаного навчання учні не просто отримують настанови від вчителів чи спираються на програму курсу. Вони здобувають інструментарій для самостійної навігації та пошуку матеріалу у межах теми.

 • Врахуванню індивідуальних можливостей. Робота з онлайн-матеріалами дозволяє учням рухатися у власному темпі, а не наздоганяти решту класу. У деяких випадках електронна система (якщо це передбачено курсом) надає учням фідбек, відповідно до якого вони можуть заповнювати пропущені теми чи повертатися до тих, які забули.

 • Підвищенню рівня залученості внаслідок соціальної взаємодії. За звичайної системи учні рідко працюють над певною темою усім класом. Крім того, дехто відчуває труднощі у взаємодії з великими групами людей. Тому замість скорочення кількості соціальної взаємодії через введення онлайн-частини – змішане навчання навпаки найчастіше стимулює командну роботу.

 • Моніторингу часу на завдання. Онлайн-платформи дозволяють бачити кількість часу, яку витрачають учні на виконання різних завдань. Відтак – корегувати навчальний процес та роботу з конкретними учнями на основі цього.

3. Зменшення (чи гнучкість) витрат

Система змішаного навчання може оптимізувати витрати на використання приміщення чи розробку додаткових матеріалів. Так, учні працюють онлайн і не потребують, наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу. Змішане навчання також може вирішити проблему з наданням підручників, оскільки учні можуть працювати з матеріалами без паперових аналогів.


 

До теми:

 

Більше у нашому розділі: Learning Zone

Comentários


Пост: Blog2_Post
bottom of page