top of page

Методика орієнтовного розрахунку потреби закладів в дезінфікуючих засобах та антисептиках


Для дезінфекції можуть бути використані засоби з різних хімічних груп: хлорвмісні (діюча речовина – натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти (дихлорізоціанурат натрію) – в концентрації активного хлору в робочому розчині не менше 0,06%), кисневмісні (перекис водню – в концентрації не менше 3,0%), катіонні поверхнево-активні речовини (КПАВ) – четвертинні амонієві сполуки (в концентрації активно діючої речовини (АДР) в робочому розчині не менше 0,15%), третинні аміни (в концентрації АДР в робочому розчині не менше 0,05%), спирти – ізопропіловий, етиловий, чи їх комбінації – в якості шкірних антисептиків і дезінфікуючих засобів для експрес-дезінфекції обробки невеликих за площею поверхонь – ізопропіловий спирт в концентрації не менше 60%, етиловий спирт в концентрації не менше 70% .


Вміст активно діючих речовин зазначено в інструкціях (методичних вказівках) по застосуванню.


Режим використання – за режимом інфекцій вірусної етіології


Розрахунок рекомендованої концентрації деззасобу за активно діючою речовиною (АДР) для застосування


Приклад розрахунку рекомендованої концентрації деззасобу за активно діючою речовиною (АДР) для застосування


Х = (С×М)/100,


де Х – концентрація діючої речовини в робочому розчині деззасобу;

С – концентрація робочого розчину деззасобу за препаратом, згідно з інструкцією (методичними вказівками) із застосування, %, режим вірусних інфекцій;

М – кількість, %, активно діючої речовини (або суми концентрацій кількох активно діючих речовин, якщо вони із однієї хімічної групи), в деззасобі, вказано в інструкції із застосування (методичні вказівки).


Загальна площа поверхонь для дезінфекції при поточному прибиранні визначається шляхом додавання площі підлоги в приміщеннях і площі поверхонь обладнання та меблів:


S = Sпідл + Sмеб


При розрахунку площі, що підлягає дезінфекції під час генерального прибираннюя, враховують не тільки площу підлоги приміщень, але і площу стін, меблів, обладнання та устаткування, а також санітарно-технічного обладнання.


Потреба в дезінфікуючому засобі для обробки поверхонь визначається за формулою:


Одз = 0,01 × N × К × S × КОд × Д [л], де:


Одз (л) – загальний об’єм концентрату дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л];

N – норма витрати дезінфікуючого розчину в літрах на 1 кв.м (згідно з інструкціями щодо застосування конкретних препаратів при обробці методом протирання/зрошення) [кв.м];

К – коефіцієнт, що дорівнює величині концентрації дезінфікуючого розчину по препарату [%];

S – площа оброблюваних поверхонь [кв.м];

КОд – кратність обробки на добу;

Д – кількість діб в розрахунковому періоді (місяць, квартал, півріччя, рік).


Наведена формула справедлива для розрахунку потреби тільки для рідких концентрованих дезинфікуючих засобів.


Об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу для обробки поверхонь визначається за формулою:


Орр/дз = N × S × КОд × Д [л], де:


Орр/дз (л) – загальний об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л];

N – норма витрати дезінфікуючого розчину в літрах на 1 кв.м (згідно з інструкціями щодо застосування конкретних препаратів при обробці методом протирання/зрошення) [кв.м];

S – площа оброблюваних поверхонь [кв.м];

КОд – кратність обробки на добу;

Д – кількість діб в розрахунковому періоді (місяць, квартал, півріччя, рік).


Розрахунок кількості сухого таблетованого (або в сашетках) дезінфікуючого засобу необхідного для приготування необхідної кількості літрів робочого розчину


Розрахунок кількості сухого таблетованого (або в сашетках) дезінфікуючого засобу необхідного для приготування необхідної кількості літрів робочого розчину здійснюється за формулою


Х (одиниць ДЗ) = (Орр/дз × Код)/Оо/рр, де


Х (одиниць ДЗ) – кількість одиниць дезінфікуючого засобу (таблеток, сашеток), що вимагається для приготування розрахованого об‘єму робочого розчину;

Орр/дз (л) – загальний об’єм робочого розчину дезінфікуючого засобу (ДЗ) в літрах, необхідна для знезараження поверхонь приміщень [л], розрахований за вищенаведеною формулою;

Код (одиниць ДЗ) – кількість одиниць дезинфікуючого засобу (таблеток, сашеток), що вимагається для приготування певної кількості обсягу робочого розчину дезінфікуючого засобу (5 або 10 літрів) згідно з таблицею приготування робочих розчинів іІнструкції щодо застосування обраного засобу;

Оо/рр – одиниця о’єму робочого розчину деззасобу, на який проводиться розрахунок, наприклад 5 або 10 літров з однієї таблетки/сашетки, відповідно до таблиці приготування робочих розчинів Інструкції щодо застосування обраного засобу.


Потреба в шкірних антисептиках для рутинної гігієнічної обробки рук


Потреба в шкірних антисептиках для рутинної гігієнічної обробки рук розраховується шляхом створення первинного запасу із розрахунку 1 літр спиртового антисептику на 1 людину на місяць, надалі поповнюється по мірі використання.


Інформація підготовлена ДУ "нститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України".

Останні пости

Дивитися всі

Comments


Пост: Blog2_Post
bottom of page